eagL

the eagle country dancers

diepenbeek

eagR

Ook op

faceb

Bezoekersteller

Laatste Update

24 Maart, 2015 23:10

Gastenboek

membersarea

Paswoord:

Line Dans Terminologie

Een nederlandstalig bestand met een groot aantal termen die men op de stepsheets kan aantreffen.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

&

Is een aanduiding voor een voet- of lichaamsbeweging op de halve tel van een maatslag in de muziek. De tel die achter het "&" teken staat is de gehalveerde tel. Dus bij 1, 2, 3 & 4 is tel 4 gehalveerd. 

A

Accent

Is de beklemtoning van tonen of maatdelen in de muziek en/of beweging

Across

Met de vrije voet gekruist over de ondersteunende voet stappen

Alignment

Is het aangeven van de richting waarin het lichaam t.o.v. de dansrichting naar toe staat

Ankle Hook

De vrije voet haken achter de enkel van het ondersteunende been

Apart  

De voeten staan uit elkaar in de 2e positie

Applejack

Is een combinatie van Heel en Toe Splits op de plaats of met en zijwaartse verplaatsing: draai de tenen naar elkaar, de hielen uit elkaar houden en ga verder met de hielen naar elkaar draaien en de tenen uit elkaar houden. Ook bekend als Pigeon Toed Movement (gewicht op de bal v.d. ene voet en de hak v.d. andere voet).

 

B

terug naar boven

Balance

Evenwicht. Het verdelen van het lichaamsgewicht t.o.v. de voeten

 

Balance step

Is een stap in iedere richting welke gevolgd wordt door een sluitpas zonder gewicht (Close) en een tel rust (Hold). Hierbij het lichaam in evenwicht houden 

Bar

In de muziek is het de afbakening in de tijd d.m.v. maatstrepen, dit zijn verticale strepen op de notenbalk om de maten in vakken te delen. 

  Beat

Is een maatslag (een tel)

BPM = Beats Per Minute = Aantal maatslagen per minuut (tempo), d.w.z. de graad van snelheid waarin de muziek gespeeld wordt. Bij dansmuziek wordt het meestal aangegeven door het aantal tellen per minuut

  Behind

Voetbeweging door met de vrije voet iets achter de andere voet te stappen. Betekent ook het gebied achter de danser(s).

  Body Center

Het evenwichtspunt van het lichaam, gelegen in de buurt van het middenrif

 Box Steps (zie Square Rumba)

Een danspatroon van een vierkant. Bijv. 1 + 2 LV stap naar voor (slow), 3 RV stap rechts opzij, 4 LV slepen en sluit bij RV, 5 + 6 RV stap naar achter (slow), 7 LV stap links opzij, 8 RV slepen en sluit bij LV

  Broadway Kicks (Chorus Line)

Een combinatie van een Side Step en een Kick High diagonaal naar voor. Bijv. 1 RV stap rechts opzij, 2 LV schop diagonaal rechts naar voor, 3 LV stap links opzij, 4 RV schop diagonaal links naar voor ( zie bijv. El Paso Swing)

  Brush

Een veegbeweging met de bal v.d. vrije voet over de vloer

  Brush Walk

Eender als bij de brush alleen nu voor of na de brush een stap 

  Bump

Een heupbeweging waarbij de heup wordt geduwd. Kan in elke richting. Dit gebeurt met iets gebogen  knieën. ( Ook bekend als Hip Bump)

  Bunny Hops

Zijn een aantal Leaps ( een leap  is het overspringen van de ene voet op de andere voet) met touches welke doorgaans diagonaal gesprongen wordt. (Ook bekend onder de naam Pin-Ball).Bijv. & RV spring diagonaal rechts voor, 1 LV tik teen naast RV, 2 tel rust, & lV spring diagonaal links  voor, 3 RV tik teen naast LV, 4 tel rust.

  Buzz Step

Is gelijk als de Paddle Turn, echter is de "afzet"voet in de 3e voetpositie geplaatst. Bijv. 1 RV stap voor  in de 5e voetpositie, 2 draai op ballen v. beide voeten 1/8 linksom ( je eindigt dus in de 2e voetpositie).  De maximale draai is 1/4. 

      C

terug naar boven

Cajun Shuffle

De enige shuffle met hele telling, dus de & telling ontbreekt. Bijv. 1 RV stap 1/8 rechtsom opzij, 2 LV sluit aan, 3 RV stap opzij ( nog steeds 1/8 rechtsom), 4 variabel

  Center

Midden (dansrichting "home"), c.q. middelpunt

 Cha Cha Shuffle

Als de shufflestep maar dan in de 5e positie en moet altijd met Cuban Motion te worden gedanst en tevens moet de 2e pas op de bal v.d. ene voet achter de hiel van de andere voet in de 5 positie worden geplaats

  Chainé Turn (Stationary Turn)

Een 360 º draai rechts- of linksom met gewichtswisselingen. Bijv. 1 RV stap naar voor met een CBM, 2 LV sluit bij RV en draai 1/2 rechtsom, 3 draai verder 1/2 rechtsom op LV en RV stap naar voor (variabel)

  Change Weight

Gewichtswisseling van het ondersteunende been op het andere been

Charleston

Is een 4 tellen gecombineerde aantal passen van een Step en Toe Touch. Kan ook uitgevoerd worden met de nadruk leggen op de voeten ( zie Charleston Swivel = Mashes Potatoes). Bijv. 1 LV stap naar voor, 2 RV teentik voor, 3 RV stap naar achter, 4 LV teentik achter.

Charleston Kick

Is gelijk als de Charleston, echter op tel 2 is het een schop naar voor. (Ook bekend als Montana Kick en/of Black Bottom)

  Chassé

Dit zijn 3 zijwaartse stappen in 2 tellen. Bijv. 1 LV stap links opzij, & RV sluit aan bij LV, 2 LV stap links opzij.

 Wordt dit figuur in 3 hele tellen gedaan (dus zonder & tel) dan is het een slow chassé.

  Chorus Line (Broadway Kick)

Een combinatie van een Side Step  en een Kick High diagonaal naar voor. Bijv. 1. RV stap rechts opzij, 2 LV schop diagonaal naar voor, 3 LV stap links opzij, 4 RV schop diagonaal naar voor

  Close

De vrije voet sluit bij de ondersteunene voet, zonder gewichtswisseling

  Coasterstep

Is opgebouwd uit een stap en een sluitpas. Wordt achterwaarts gedanst. Dans je het figuur voorwaarts dan is het een reverse coasterstep. Bijv. 1 RV stap naar achter, & LV sluit aan, 2 RV stap naar voor.

Doe je dit figuur zonder de & tel dus in 3 hele tellen dan is het een slow coasterstep.

 CBM = Contra Body Movement 

Een lichaamsbeweging die je gebruikt als inzet van een draai om het draaien te vergemakkelijken.

De CBM valt dus gelijk met de eerste pas naar de draai toe.

CBMP = Contra body Movemont Position

Een voetpositie. Hierbij stapt men door met de ene voet gekruist over of gekruist achter de andere voet terwijl het lichaam de 12 uur positie behoudt.

  Count

Tellen. Wordt gebruikt om a) aantal maatslagen v.d. muziek te tellen, b) het ritme van lichaams- en/of voet-bewegingen te tellen, c) tellen vooraf.

  Crazy Leg (Hook Combination Extended) 

Zie de omschrijving bij de Hook Combination Extended.

  Cross

De vrije voet stapt gekruist over of gekruist achter de ondersteunende voet. 

  Cuban Motion

Een heupactie d.m.v. een beheerst en gecontroleerde gewichtswisseling van de ene voet op de andere voet. 

 a) Bij een zijwaartse stap de voet plaatsen op de binnenzijde v.d. bal v. de voet gedurende gewichtswisseling  ( zie begin Sweet Maria als voorbeeld),

b) Bij een voor- of achterwaartse stap gebeurt dit door het duwen van heup na de gewichtswisseling.

  Curtsy

Buiging, als begroeting, waarbij men gelijktijdig enigszins door de knieën zakt en het ene been achter het andere met de teen aantikt.

 CW = Clockwise

Met de wijzers van de klok meedraaien, m.a.w. rechtsomgaande beweging

 CCW = Counter Clockwise

Tegen de wijzers van de klok in bewegen, m.a.w. linksom

  D

terug naar boven

Dig

Heel-dig: Sterk geaccentueerde beweging met de hiel van de vrije voet op de voer voor aantikken (alsof je een schep in de grond duwt), Toe-dig: Gelijk aan de Heel-dig, echter met de bal v.d. voet 

Direction

Is de richting waarin de voet zich naar toe beweegt 

  Drag

Met de bal v.d. vrije voet en de knie gebogen naar de ondersteunende voet over de vloer bijtrekken (ook slide

Draw

Is gelijk aan drag maar dient met de teen te worden bijgetrokken, is het bijtrekken in de vorm van een  circel dan heet het een rondé

E

terug naar boven

Electric Rock

Zijn doorgaande Rock Steps naar achter en naar voor, of andersom

  F

terug naar boven

Fan (is per voet)

Heel Fan: Draai op de bal v.d. voet de hiel naar buiten en draai terug. Toe Fan: Draai op de hiel v.d. voet de teen naar buiten en draai terug

 

Fan Swivel

( ook bekend als Swivet of als Contra Swivels )

Een combinatie van de Heel- en Toe Fan tegelijk uitgevoerd. Dus gewicht op de bal v.d. ene voet en de  hak v.d. andere voet de tenen naar dezelfde kant draaien.

  Flick

Is een kort en krachtige schop met uitgestrekte teen en gebogen knie zijwaarts of achterwaarts

  Figure Four

Het vrije been slingert als een pendule voor het ondersteunende been langs en plaats de voet met de teen naar beneden gericht net iets boven de knie van het ondersteunende been waardoor er een cijfer 4 ontstaat. 

  Foot Positions

De 6 belangrijke voetposities in het dansen. Zie voetposities

  Freeze

Een complete stop in de beweging, m.a.w. onbeweeglijk 

  Front

In front: door met de vrije voet iets voor de ondersteunende voet stappen. Betekent ook het gebied voor de danser(s)

  G

terug naar boven

Grapevine = vine

Bestaat uit 3 doorlopende zijwaartse stappen met passen achter en/of voor de ene voet, de 4e tel is variabel. De vine start altijd met een pas opzij of een pas gekruist achter. Start je voorlangs dan is het een zigzag ondanks dat het 4 tellen zijn.

  H

terug naar boven

Heel Ball Change

Is gelijk aan de kick ball change met uitzondering van de 1e pas, hier wordt met de hiel voorwaarts op de vloer aangetikt zonder gewichtswisseling. Bijv. 1 RV hieltik voor, & RV plaats terug, 2 LV stap op de plaats

  Heel Ball Cross

Is gelijk aan de heel ball change, echter op tel 2 stapt men gekruist voor of achter de andere voet.

Bijv. 1 RV hieltik voor, & RV plaats terug, 2 LV stap gekruist over RV

Heel-Dig

Sterk geaccentueerde beweging met de hiel v.d. vrije voet op de vloer voor aantikken (alsof je een spa de grond indrukt)

  Heel Jacks

( ook bekend als Sailorshuffle of Vaudeville)

Bestaat uit gesyncopeerde pasjes van sidestep, cross over en heel touch Bijv. & LV stap links opzij en iets  achter, 1 RV stap gekruist over LV, & LV stap links opzij, 2 RV tik hiel diagonaal rechts voor, & RV stap rechts opzij en iets achter, 3 LV stap gekruist over RV, & RV stap rechts opzij, 4 LV tik hiel diagonaal  links voor. Als je dit figuur zonder de "& " tellen doet, dus in hele tellen, dan is het een Slow Heel Jack

  Heel Split

(ook bekend als heelspread)

Gewicht op de bal v.d. beide voeten en draai de hielen uit elkaar naar buiten en terug in 2 tellen. Doe je dit figuur in de & telling, dus bijv: & draai hielen uit elkaar, 1 draai hielen terug dan heet het Syncopated Heel Split

  Heel Stomp

Til één of beide hielen van de vloer op door de knie of knieën te buiten en zet de hiel (en) terug. Deze beweging gebeurt meestal binnen een tel ( &1)

  Heel Swivel

Vanuit voetpositie 1 draaien de beide hielen gesloten, op de bal van beide voeten met enigszins gebogen knieën, naar rechts of links en dan weer terug naar voetpositie 1. De heupen worden wel meegedraaid terwijl het bovenlichaam stil staat.

  Heel Twist

Doorgaande Heel Swivels naar rechts en naar links draaien of andersom. Dus je gaat niet terug naar voetpositie 1 

Hip Bump

Een heupbeweging waarbij de heup wordt geduwd. Kan in elke richting. Dit gebeurt met iets gebogen knieën.

 Hip Lift

De heup omhoog duwen door gebruik te maken van het strekken van het vrije been.

Hitch

Alleen het vrije been optrekken met een gebogen knie en zich heel weinig op de ondersteunende voet verplaatsen.

  Hold

Voetpositie handhaven, is een tel rust

  Hook

De vrije voet met gebogen knie gekruist voor het scheenbeen van het ondersteunende been brengen  zonder de vloer aan te raken.

  Hook Combination

Een Hook met Heel Touches combinatie van 4 tellen. Bijv. 1 RV hieltik voor, 2 RV kruis voor linker scheenbeen, 3 RV hieltik voor, 4 RV sluit aan bij LV (= variabel) 

Hook Combination Extended

(ook bekend als Crazy Leg)

Een Hook Combination uitgebreid tot 6 of 8 tellen. Alleen de vrije voet gebruiken gedurende een combinatie van diverse voetbewegingen. Bijv. 1. RV haktik voor, 2, RV kruis voor linker scheenbeen, 3 RV haktik voor, 4 RV schop zijwaarts (flick), 5 RV haktik voor, 6 RV kruis voor linker scheenbeen, 7 RV haktik voor, 8 RV sluit aan

 Hop

Een sprongetje met het ondersteunende been en terugkomen op hetzelfde been, dus geen gewichtswisseling    

I

 terug naar boven

J

terug naar boven

Jazz Box

Een dansfiguur van 4 tellen. Het kan gestart worden met een stap voorwaarts of met gekruist over.

Bijv. a) 1 RV stap gekruist over LV, 2 LV stap achter, 3 RV stap rechts opzij, 4 LV sluit aan (of stap voor)

of Bijv. b) 1 RV stap voor,  2 LV stap gekruist over, 3 RV stap naar achter, 4 LV stap links opzij 

  Jazz Box 1/4 turn

Bij voorbeeld a) is de draai op tel 3, Bij voorbeeld b) is de draai op tel 4  

Jive Walk

(ook bekend als Jazz Walk)

Een combinatie van een stap en een Side Toe Touch.Bijv. 1 RV teentik rechts opzij, 2 RV stap voor, 3 LV teentik links opzij, 4 LV stap voor

 

Jump

Springen met beide voeten tegelijk en terugkomen op beide voeten

  Jumping Jack

Met beide voeten springen naar spreidstand en van spreidstand terug springen naar een sluitstand of kruisstand

  K

terug naar boven

Kick

Low kick: het vrije been schopt vanuit de knie en de teen voorwaarts strekken, High kick: het vrije been schopt vanuit de heup met gestrekte knie

  Kick Ball Change

Een schop vanuit de knie met een snelle gewichtswisseling van de ene voet op de andere voet  Bijv. 1 RV schop naar voor, & RV sluit bij LV op de bal v.d. voet, 2 LV stap op de plaats

   L

terug naar boven

Leap

Het overspringen van de ene voet op de andere voet

  Lift

Het optillen van meestal de knie van de vrije voet. Bijna gelijk als de Hitch, alleen blijft het ondersteunende been op de plaats

  Lock Step

De ene voet kruist heel dicht voor of achter de andere voet, met de knie van het ene been in de knieholte van het andere been.

  M

terug naar boven

Mambo Rock

Het is een gesyncopeerde (dus met & tel) Rock Step naar voor of naar achter of opzij, gevolgd door een  sluitpas. Het zijn 3 passen in 2 tellen. bijv. 1 RV stap voor, & rock terug op LV, 2 RV sluit aan.

  Mark Time

Het zijn 2 stappen op de plaats met gewichtswisseling van de ene voet op de andere voet in 2 tellen.

  Mashed Potatoe

( bijnaam Charleston Swivels)

Bestaan uit Heel Swivels, die afzonderlijk, maar gelijktijdig worden uitgevoerd, zowel op de plaats alsook achterwaarts of voorwaarts.

  Measure

Maat: is de indeling van de bewegingen volgens een vastgestelde tijdmaat. Het is de ruimte (vakken) tussen 2 maatstrepen die aangeduid wordt d.m.v. staande strepen op de notenbalk. Deze vakken heten maten.

  Military Turn (Stationary Turn)

Is bijna gelijk aan de Pivotturn, alleen is de draai maximaal 1/4 draai rechtsom of linksom. 

  Modified

Gewijzigd, aangepast, veranderd. Dat wil zeggen dat een standaard danspatroon iets is gewijzigd.

Bijv. Modified Jazz Box: 1 RV stap gekruist over LV, 2 LV stap achter, 3 RV sluit bij LV, 4 RV + LV spring naar voor (jump)

  Montana Kick

Zie Charleston Kick

  Monterey Turn

(stationary turn)= 1/2 draai

Is een op de plaats draaiende dansvariatie.Een combinatie van een zij aantik pas, een draai op 1 voet met een sluitpas. Bijv. 1 RV teentik rechts opzij, 2 draai op LV 1/2 rechtsom en sluit RV bij LV, 3 LV teentik opzij, 4 LV sluit aan. Tel 1 + 2 is de daadwerkelijke Monterey Turn. Een Monterey Turn is standaard een halve draai.

  Movement

Foot movement: de voet in beweging brengen naar één van de voetposities  Body Movement: lichaamspositie wijzigen, eventueel d.m.v. een lichaamsactie

  Music

Muziek is de ordening van klanken d.m.v. toonhoogte, toonduur, toonsterkte   

 

N

terug naar boven

 

O

terug naar boven

 

P

terug naar boven

Paddle Turn

Een draai linksom of rechtsom met de ondersteunende voet op de plaats terwijl de andere voet op de bal  v.d. voet telkens ernaast wordt geplaatst en als het ware afzet om de draai in te zetten. Bijv. 1 RV stap voor in de 5e positie, 2 RV + LV draai 1/8 linksom, 3 RV stap voor in de 5e positie, 4 RV + LV draai 1/8 linksom enz. Er zijn 4 draaimogelijkheden voor de paddleturn. 1) telkens 1/8 draaien, 2) telkens 1/4 draaien, 3) telkens 1/2 draaien, 4) of een hele draai ( zie zelden voorkomt) Als de de draai in de 3e voetpositie wordt gedaan heet het een Buzz Step en die is maximaal 1/4 draai.

  Pigeon Toed

Zie omschrijving Apple Jack

 Pin Ball

Zie omschrijving Bunny Hop

Pivot ( Progressive Turn )

Een voorwaartse 180 º draai rechtsom of linksom met gewichtswisseling. Bijv. 1 RV stap voor in 5e positie extended , 2 draai 1/2 rechtsom op RV en LV stap achter ( of naast RV in de 2e of 3e positie , of voor in de 5e positie extended)  Traveling Pivot: Een dubbele pivot voorwaarts met 3 gewichtswisselingen met een totale draai van 360 º. Bijv. 1 RV stap voor in de 5e positie extended, 2 draai 1/2 rechtsom op RV en LV stap achter, 3 draai 1/2 rechtsom op LV en RV stap voor in 5e positie extended 

Pivot Turn (stationary turn)

Verandering naar de tegenovergestelde dansrichting d.m.v. en 180 º draai rechts- of linksom met: gedeeltelijke gewichtswisseling en eindigt met het gewicht op de voorste voet. Bijv. 1 RV stap voor 2 RV + LV draai 1/2 linksom.

  Point

Met de teen wijzen of de vloer aantikken zowel voorwaarts, achterwaarts, zijwaarts en gekruist over. Dit gebeurt zonder gewichtswisseling

  Polka Step

Een dansvariatie van 3 passen in 2 tellen naar voor of naar achter. Bijv. 1. RV stap voor, & LV sluit bij hiel RV in de 3e positie, 2 RV stap naar voor, dit dient te gebeuren met opveren vanaf de voeten.

  Progressive Turn

Een  voortgaande draai

   Q

terug naar boven

Quick

Is een aanduiding (telling) voor een voet- of lichaamsbeweging op 1 hele tel van de muziek. m.a.w. Quick is 1 beat.

  R

terug naar boven

Rhythm

Ritme is een regelmatig patroon van stappen en lichaamsbewegingen. het ordenen hiervan is zintuiglijk waarneembaar ( ritmisch). In de muziek is het de afwisseling van tonen van verschillende lengte binnen  een gelijkmatige terugkerende tijdmaat ( = tel eenheden) 

Rhythm Scoot

Een zijwaartse of voorwaartse danspatroon met snelle gewichtswisseling terwijl de andere voet wordt verplaatst, d.m.v. het zogenaamde wegschoppen.Bijv. 1 LV teentik links opzij, 2 rust, & zet gewicht op LV en RV sluit bij LV, 3 LV teentik links opzij, 4 tel rust.

  Ripple (Body Ripple)

Een golfachtige beweging door het lichaam, te beginnen bij een bepaald deel van het lichaam en eindigt in een een ander deel. Deze golfbeweging wordt in voorwaartse en achterwaartse richting uitgevoerd.

Rise

Rise & fall: Het rijzen en dalen gebeurt door het omhoog drukken vanaf de voeten waardoor het lichaam omhoog of omlaag gaat. Dit gaat altijd gepaard met een Body Rise. Body Rise: Het lichaam in hoogte laten toenemen door het strekken van het middenrif en ruggengraat. Het is ook mogelijk om alleen een Body Rise te maken, terwijl de voeten vlak blijven.

  Rock

Is een gewichtswisseling over 2 tellen in elke richting van de ene voet op de andere voet met behoud van  vloercontact door beide voeten.

  Rock Step

2 gewichtswisselingen in tegenovergestelde richting. Bijv. 1 RV stap voor, 2 gewicht terug op LV.

Cross Rock:

2 gewichtswisselingen door gekruist over of achter te plaatsen (positie 6 extended)

Side Rock:

2 gewichtswisselingen door zijwaarts te plaatsen ( 2e positie ) 

Roll

Body Roll: Is een cirkel draaien van het lichaam vanaf de heupen zowel links als rechtsom Hip Roll: Is een cirkel draaien met de heupen, zowel links als rechtsom Knee Roll: Is een circel draaien met een knie, zowel links als rechtsom (ook bekend als Elvis Knees) Snake Roll: Gelijk als een body ripple, alleen is nu de golfbeweging zijwaarts zoals een slang zich beweegt.

  Rolling Vine ( progressive turn )

Een 360 º draai met 3 gewichtswisselingen en verplaatsing, zowel rechtsom als linksom. Bijv. 1 RV stap rechts opzij met 1/3 rechtsom, 2 LV stap 1/3 draai door opzij, 3 RV stap 1/3 draai door opzij, 4 is variabel. Kan ook gedaan worden in 1/4, 1/4, 1/2 .

  Rondé

De ondersteunende voet is met iets gebogen knie, en de vrije voet maakt een cirkel beweging naar voor, opzij, achter en sluit zonder gewicht. Kan ook  tegen de wijzers van de klok in gedaan worden.

Run

Een aantal stappen voorwaarts of achterwaarts bij welke iedere stap 1 maatslag is. 

 

S

terug naar boven

Sailor Run

Is als de Sailor Walk alleen nu 1 stap per tel 

  Sailor Shuffle

Zie Heeljack

  Sailor Step

Een dansvariatie van 3 passen in 2 tellen, wordt dikwijls ten onrechte Sailor Shuffle genoemd.

Het bovenlichaam iets schuin houden. Bijv. 1 LV stap achter RV ( 5e positie), & RV stap rechtsopzij op de bal v.d.voet (2e positie), 2 LV stap links opzij in de 2e of 3e positie extended. Doe je dit figuur zonder  de & telling dan heet het een slow sailor step( zoals bij de waltz, of twinkle)

  Sailor Walk

(ook bekend als Sailor Crosses of Drunken Sailor Steps)

Een serie stappen voorwaarts of achterwaarts die elkaar afwisselend kruisen telkens gedurende 2 tellen over 1 stap.Bijv. 1 RV stap gekruist over LV, 2 rust,3 LV stap gekruist over RV, 4 rust..

  Scoot

De ondersteunende voet schuift over de vloer zowel naar voor, achter en opzij en de vrije voet is hoog (hitch)  Het schuiven over de vloer kan ook met beide voeten tegelijk worden gedaan.

  Scuff

Een harde veeg met de hak over de vloer zowel voor als achterwaarts.

  Scuff Walk

Eender als de scuff, alleen nu voor of na de scuff een pas

  Shimmy

Een snelle schuddende schouderbeweging. De schouders bewegen afwisselend naar voor en naar achter

  Shuffle Step

Een dansvariatie van 3 passen in 2 tellen naar voor of naar achter. Bijv. 1 RV stap voor, & LV sluit bij  hiel v. RV in 3e positie, 2 RV stap naar voor.  Om de 3e positie te bereiken gebruik shoulderleading 

Slap

Is met de hand(en) geaccentueerd op een bepaald lichaamsdeel slaan, bijv. knie.

  Slide

Een stap op 1 voet, kan in elke richting, en de vrije voet over de vloer slepen naar de ondersteunende voet en sluit, of slepen naar een andere aangegeven richting

  Slow

Is een aanduiding (telling) voor een voet- of lichaamsbeweging gedurende 2 tellen van de mjuziek, m.a.w. Slow is 2 beats.

  Snap Fingers

Knippen met de vingers

  Spin (stationary turn)

Is een 360 º draai op 1 been. Bijv. 1 RV stap voor in CBM, 2 een hele draai op RV en LV trek bij RV zonder  gewicht, 3 LV stap voor

  Split

De voeten worden beurtelings naar links en rechts uit elkaar gestapt en weer beurtelings terugkomen op de plaats. bijv. 1 LV kleine stap links opzij, 2 RV kleine pas rechts opzij, 3 LV stap terug naar het midden, 4 RV stap terug naar het midden. Syncopated split: Is hetzelfde maar dan met een & telling. De telling is dan & 1 & 2

  Spotting

Zich concentreren op een vastgesteld punt bij een hele draai

  Square Rhumba

Een danspatroon van een vierkant, de nadruk ligt op tel 1. Bijv. 1 + 2 LV stap voor (slow), 3 RV stap rechts opzij, 4 LV slepen en aansluiten bij RV, 5 + 6 RV stap achter ( slow), 7 LV stap links opzij, 8 RV slepen en aansluiten.

  Stationary Turn

Is een draai op de plaats

  Step

Een stap met een volledige gewichtswisseling van de ene voet op de andere voet

  Stomp

De vrije voet stampt met de vlakke voet op de vloer, zonder gewichtswisseling. De klank is harder dan de Tap en wordt voor een accent gebruikt  (ook wel stomp up, de Stomp Down is hetzelfde maar dan met gewichtswisseling)

  Stroll

Een 4 tellende combinatie van een step, een cross, en een hold. Doorgaans wordt dit diagonaal gedanst. bijv. 1 LV stap diagonaal links voor, 2 RV kruist achter LV , 3 LV stap diagonaal links voor, 4 rust

Strut

Heel Strut: Bijv. 1 RV stap voor op de hak, 2 RV laat tenen zakken. Toe Strut: bijv. 1 RV stap voor op bal v.voet, 2 RV laat hak zakken Dit kan zowel voor de Heel Strut als de Toe Strut ook achterwaarts en opzij. 

Sugar Foot

Een combinatie van teentik naast ondersteunende voet met de hak naar buiten gedraaid en een haktik naast de ondersteunende voet met de tenen naar buiten gedraaid. (bijv. het begin v.d. Canadian Stomp)

  Sugar Push

Een alternatieve draai v.d. voeten (swiveling) in de richting van de vrije voet. Kan op de plaats of verplaatsend naar voor worden uitgevoerd. (als het ware schaatsbewegingen).

  Support Leg/Foot

Het been waar volledig het lichaamsgewicht op rust. m.a.w.

a) het ondersteunende been

b) de ondersteunende voet

  Sway

Het zijwaarts overhellen v.h. lichaam vanuit de heup d.m.v. het strekken van één zijde van het bovenlichaam zonder dat er een "knik"ontstaat in de andere zijde v.h. lichaam

  Swing

De vrije voet wordt met een zwaaiende actie bewogen zowel naar voor, achter, zijwaarts alsook gekruist voor of gekruist achter

  Switch

Een snelle gewichtswisseling van de ene voet op de andere voet (wisselsprong). Deze beweging wordt in 1 maatslag van de muziek gedaan & 1, & 2. Kan zowel voorwaarts, achterwaarts als zijwaarts worden uitgevoerd.

  Swivel

Is een op de plaats draaien v.d. hielen of  tenen naar buiten (zijwarts) en de heupen draaien hierbij mee terwijl het bovenlichaam niet meedraait. Bijv. 1 RV + LV hakken rechts, 2 RV + LV hakken midden.

  Swivet

Zie omschrijving Fan Swivel

  Syncopated

Syncopated Rhythm: Is een verschuiving van het accent in de muziek door verbinding van het volgende zware aan het voorafgaande zwakke of lichte maatdeel, hetzij in dezelfde of in de volgende maat. Hierdoor wordt het ritme verschoven ten opzichte van de maat. Syncopated Steps: Zijn stappen of bewegingen die ook op de tussentellingen worden gedanst ( de & telling)  .      

T

terug naar boven

Tap

Is gelijk als de Touch, maar het aantikken op de vloer moet hoorbaar zijn. De Tap kan zowel met als zonder gewichtswisseling gedaan worden.

Tempo

Zie omschrijving BPM

  Time signature

Maatsoort geeft aan in welke maat een muziekstuk staat zoals:

a)  4 kwartsmaat ( 4 tellen in een maat ),

 b) 3 kwartsmaat ( 3 tellen in een maat, bijv. de waltz), c) 2 kwartsmaat ( 2 tellen in een maat, bijv. Tango)

 Toe Split

Gewicht op de hielen van beide voeten en draai de tenen naar buiten ( V-vorm) en terug, dit is in 2 tellen Syncopated Toe Split: idem maar dan in 1 tel = & 1

 Toe Swivel

Vanuit voetpositie 1 draaien de tenen, op de hielen van beide voeten met enigszins gebogen knieën, naar buiten en terug. 

  Together

De vrije voet bij de ondersteunende voet sluiten met gewichtswisseling

  Touch

Lichtelijk aantikken, c.q. aanraken, dus ook niet hoorbaar. Heel Touch: de hiel van de vrije voet tikt lichtelijk de vloer aan. Toe Touch: De teen van de vrije voet tikt lichtelijk de vloer aan.

Transfer Weight

Lichaamsgewicht overzetten ( zie Change Weight)

  Traveling Cross Steps

Doorgaande kruispassen zijwaarts (zowel voor als achterlangs) Kan zowel met als zonder & tel worden gedaan

  Traveling Pivot

Zie omschrijving bij Pivot

  Traveling Swivels

Een doorgaande combinatie van de 1e pas van de Heel Swivel met die van de Toe swivel welke zijwaarts wordt gedanst.

  Triangle

In een tekendriehoek door een aantal van 4 stappen uitgevoerd. bijv. 1 LV stap diagonaal links voor, 2 RV stap diagonaal rechts voor, 3 LV stap diagonaal terug naar achter, 4 RV sluit aan bij LV

 

Tripple Step

Drievoudige stappen op de plaats in 2 tellen. Turning tripple step: idem maar dan met een draai op de plaats

Turn

Draai. Dit wordt meestal aangegeven met de hoeveelheid draai. bijv. 1/4, 1/2, 3/4 of een hele draai

  Twist

Zie omschrijving Heel Twist

  Twist Turn

Vanuit een gekruiste voetenstand, zowel voor als achter gekruist, draaien op de bal v. beide voeten. (wordt ten onrechte unwind genoemd)

a) bij 1/4 draai eindigen de voeten in de 4e positie,

b) bij 1/2 draai eindigen de voeten in de 2e positie, c) bij 3/4 draai eindigen de voeten in de 5 e positie extended

  U

terug naar boven

  V

terug naar boven

Variation

Verandering van voet- of lichaamsbewegingen die afwijkend is van de originele dansbeschrijving welke binnen een danspatroon en ritme van de dans wordt uitgevoerd. Dit is gebruikelijk bij danswedstrijden vanaf een bepaalde klasse.

  Vaudeville

Zie omschrijving Heel Jacks

  Vine

Zie omschrijving Grapevine

  Voetposities

voetpos

 Positie 1     Voeten bij elkaar. De enkels en hielen raken elkaar net.
De tenen wijzen iets naar buiten.
Positie 2     Voeten parallel uit elkaar. Gewicht staat op 1 of beide voeten.
Positie 3     Hiel in holte van de andere voet. De tenen wijzen ca. 45º naar buiten. Extended: Voet verplaats zich meer naar buiten (zie fig.)
Positie 4     Voorwaartse en achterwaartse passen
Positie 5     De teen van de voet bij de hiel van de andere voet.
Extended: Alleen bij voorwaartse passen met de tenen naar buiten gedraaid.
Als inzet voor een draai of einde na de Pivot (zie fig.)
Positie 6     Kruispas. 
6 A: Lockstep, kruispas waarbij de voeten dicht tegen elkaar staan,
de knie in de knieholte van de andere knie is.
6 B: Stroll. De voeten staan ruimer uit elkaar 

  W

terug naar boven

Walk

Doorgaans een stap nemen gedurende 2 tellen. Kan een stap zijn met een tel rust op tel 2 of en lichaamsactie op de plaats ( zie brush walk, jive walk, etc)

  Wheighted Leg/Foot

Zie omschrijving Support Leg/Foot

  Wheely

Een actie met de beide armen die een rondgaande beweging naar voor, beneden, achter en naar voor  maken. Afgeleid van de rondgaande wielen van een trein.

  X

terug naar boven

 

Y

terug naar boven

 

Z

terug naar boven

Zig Zag

Een doorgaande combinatie van het kruisen over en achter het ondersteunende been die doorgaans zijwaarts gebeurt met gewichtswisselingen. Bijv. 1 RV stap gekruist over LV, 2 LV stap links opzij, 3 RV stap gekruist achter LV, 4 LV stap links opzij, etc. Doorgaande Vine vanaf 5 tellen is dus een Zig Zag.

 Ook als je de vine begint met een kruispas heet het een Zig Zag, ook al heeft hij 4 tellen

terug naar boven

Luister terwijl u op onze site surft naar

radio

Druk de "ON AIR"-toets

onair

MEMOKALENDER

 

 

sponsors asnongvoor